Политика за поверителност

Тази политика за поверителност определя как Voca Academy използва и защитава личните данни, които обработва. Voca Academy се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни. Ако Ви помолим да предоставите определени идентифициращи Ви данни при използването на този уебсайт или чрез друг директен канал за връзка с нас, тогава можете да бъдете сигурни, че те ще бъде използвани само в съответствие с тази политика за поверителност. 

Voca Academy може да променя тази политика периодично, като актуализация на тази страница. Проверявайте периодично тази страница, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени. Ще Ви известим изрично, в случай на по-сериозни промени в политиката ни, напр. такива, които биха се отразили на упражняването на правата ви. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

Настоящата политика е съобразена с действащото на територията на Република България законодателство в сферата на защитата на личните данни, както и с правилата, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД). 

Кои сме ние?
Ние сме ЕдюЕйдж ООД 206298203, адрес ж.к. Илинден, блок 126. Можете да се свържете с нас на имейл адрес info@vocaacademy.com 

Защо събираме личните Ви данни?
Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

 • цели, необходими за използването на нашите услуги;
 • цели, за които сте дали изричното си съгласие;
 • цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Voca Academy.

Съзнателно не събираме данни, свързани с лица, ненавършили 14-годишна възраст. 

Какви лични данни събираме?
Може да съберем следната информация:

 • име
 • информация за връзка, включително имейл адрес и телефон
 • информация за образователно ниво
 • финансова информация за фактуриране и транзакции
 • предпочитанията Ви във връзка с получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

Какво правим с данните, които събираме?
Ние изискваме тези данни, за да разберем Вашите нужди и да Ви предоставим по-добро обслужване и услуги, и по-специално поради следните причини:

 1. Организиране на летен лагер за кариерно ориентиране и предприемачески умения

Ние събираме и обработваме личните данни, които ни изпращате, записвайки себе си или Вашето дете за летния лагер, който организираме. Данните, които искаме от Вас, са сведени до минимум и преценени конкретно спрямо нашите нужди като организатори и Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни. Данните, от които се нуждаем, са Вашите имена (имената на лицето, което записвате за лагера), информация за контакт (включително на родител или настойник, в случаите когато записаният не е навършил 18 г.) и информация за образователна степен. Ние също така събираме информацията във връзка с Вашите хранителни предпочитания и специфични нужди, която ще бъде използвана само с цел да Ви предоставим сигурно и комфортно преживяване по време на лагера, съобразено с конкретните Ви потребности и изисквания. Информацията във връзка с хранителните Ви предпочитания и специфичните Ви нужди ще бъде изтрита веднага след провеждането на летния лагер.

 1. Вътрешен архив

Можем да използваме данните Ви, за да подобрим нашите продукти и услуги.

Ако станете част от Career Accelerator общността на Career rEvolution, ние периодично ще Ви изпращаме промоционални имейли за възможности за стаж, участие в проекти, както и друга информация, която считаме, че може да Ви бъде интересна и от полза, като използваме предоставения от Вас имейл адрес и само след изричното Ви съгласие.

 1. Маркетинг

От време на време и с Ваше съгласие може също да използваме Вашите данни, за да се свържем с вас с маркетингови цели – информирайки Ви за новите продукти и услуги, които предлагаме и които смятаме, че ще са Ви интересни. Можем да се свържем с Вас по имейл, телефон или поща.

Сигурност

Ние се ангажираме да гарантираме, че данните Ви са защитени. За да предотвратим неоторизиран достъп или оповестяване, въведохме подходящи физически, електронни и организационни процедури, за да осигурим защитата на Вашите лични данни.

Ние полагаме особена грижа при обработването на данни, отнасящи се до лица, ненавършили 18 г.

Колко време ще съхраняваме данните Ви?
Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или други отчетни изисквания.

Освен ако изрично не е предвидено друго, ние ще съхраняваме личните Ви данни в срок от 3 (три) години от момента, в който те са били изпратени от Вас.

Връзки към други сайтове
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние нямаме контрол над тези сайтове и над политиките и практиките им във връзка с личните Ви данни. Трябва да внимавате и да прочетете политиката за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.

Контролирайте личните си данни
Можете да изберете да ограничите събирането или обработката на Вашите лични данни по следните начини: 

Когато попълвате формуляр на сайта, потърсете полето, на което можете да кликнете, за да посочите, че желаете данните Ви да бъдат използвани за маркетингови цели.

Ако сте се съгласили да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели, можете да промените решението си по всяко време, като натиснете бутона Unsubscribe, намиращ се на дъното на получения от нас имейл, както и като ни пишете на info@vocaacademy.com.

Ние няма да продаваме, разпространяваме или споделяме личните Ви данни с трети лица, освен ако нямаме Вашето изрично разрешение или не сме задължени по закон да го направим.

Бихме могли да използваме личните Ви данни, за да Ви изпращаме промоционална информация от наши партньори, за която смятаме, че може да Ви бъде интересна и от полза, само ако изрично ни кажете, че желаете това.

Вашите права
Общият регламент относно защитата на данните Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 1. Право на получаване на информацията, която съхраняваме за вас
  Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес info@vocaacademy.com. Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
 1. Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
  Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес info@vocaacademy.com, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
 1. Право да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни
  Вие можете да:
 • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • поискате да изтрием личните Ви данни;
 • поискате ограничаване на обработката;
 • да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 1. Право да оттеглите съгласието си
  Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на info@vocaacademy.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.
 1. Право да подадете жалба
  Имате право да се оплачете в Комисията за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Абонирай се и получи 15% отстъпка от своята първа програма

Заяви своята консултация

Заяви своя сертификат тук​

Заяви своя сертификат тук​

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.