GDPR POLICY

This Privacy Policy outlines how Voca Academy uses and protects the personal data it processes. Voca Academy is committed to ensuring the protection of your personal information. If we ask you to provide certain identifying information when using this website or through other direct communication channels with us, you can be assured that it will be used in accordance with this Privacy Policy.
Voca Academy may change this policy periodically by updating this page. Please check this page periodically to ensure you are satisfied with all changes. We will explicitly notify you in the event of more significant changes to our policy, such as those that could affect your rights. It may be necessary for us to ask you to accept the changes or reconsent to the use of your personal data.
This policy complies with the legislation concerning the protection of personal data within the territory of the Republic of Bulgaria, as well as the rules set out in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR).

Who are we?
We are EdyEdge Ltd., company number 206298203, located at Ilinde Quarter, Block 126. You can contact us at the email address info@vocaacademy.com.

Why do we collect your personal data?
We are entitled to process your personal data only if we have a legal basis for doing so, and the processing serves legitimate purposes. The purposes outlined in this policy are:

Purposes necessary for using our services.
Purposes for which you have given explicit consent.
Purposes necessary for fulfilling legal obligations of Voca Academy.
We knowingly do not collect data related to individuals under the age of 14.

What personal data do we collect?
We may collect the following information:

Name
Contact information, including email address and phone number
Educational level information
Financial information for invoicing and transactions
Your preferences regarding receiving marketing communications from us, as well as your communication preferences.

Какво правим с данните, които събираме?
Ние изискваме тези данни, за да разберем Вашите нужди и да Ви предоставим по-добро обслужване и услуги, и по-специално поради следните причини:

 1. Организиране на летен лагер за кариерно ориентиране и предприемачески умения

Ние събираме и обработваме личните данни, които ни изпращате, записвайки себе си или Вашето дете за летния лагер, който организираме. Данните, които искаме от Вас, са сведени до минимум и преценени конкретно спрямо нашите нужди като организатори и Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни. Данните, от които се нуждаем, са Вашите имена (имената на лицето, което записвате за лагера), информация за контакт (включително на родител или настойник, в случаите когато записаният не е навършил 18 г.) и информация за образователна степен. Ние също така събираме информацията във връзка с Вашите хранителни предпочитания и специфични нужди, която ще бъде използвана само с цел да Ви предоставим сигурно и комфортно преживяване по време на лагера, съобразено с конкретните Ви потребности и изисквания. Информацията във връзка с хранителните Ви предпочитания и специфичните Ви нужди ще бъде изтрита веднага след провеждането на летния лагер.

 1. Вътрешен архив

Можем да използваме данните Ви, за да подобрим нашите продукти и услуги.

Ако станете част от Career Accelerator общността на Career rEvolution, ние периодично ще Ви изпращаме промоционални имейли за възможности за стаж, участие в проекти, както и друга информация, която считаме, че може да Ви бъде интересна и от полза, като използваме предоставения от Вас имейл адрес и само след изричното Ви съгласие.

 1. Маркетинг

От време на време и с Ваше съгласие може също да използваме Вашите данни, за да се свържем с вас с маркетингови цели – информирайки Ви за новите продукти и услуги, които предлагаме и които смятаме, че ще са Ви интересни. Можем да се свържем с Вас по имейл, телефон или поща.

Сигурност

Ние се ангажираме да гарантираме, че данните Ви са защитени. За да предотвратим неоторизиран достъп или оповестяване, въведохме подходящи физически, електронни и организационни процедури, за да осигурим защитата на Вашите лични данни.

Ние полагаме особена грижа при обработването на данни, отнасящи се до лица, ненавършили 18 г.

Колко време ще съхраняваме данните Ви?
Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или други отчетни изисквания.

Освен ако изрично не е предвидено друго, ние ще съхраняваме личните Ви данни в срок от 3 (три) години от момента, в който те са били изпратени от Вас.

Връзки към други сайтове
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние нямаме контрол над тези сайтове и над политиките и практиките им във връзка с личните Ви данни. Трябва да внимавате и да прочетете политиката за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.

Контролирайте личните си данни
Можете да изберете да ограничите събирането или обработката на Вашите лични данни по следните начини: 

Когато попълвате формуляр на сайта, потърсете полето, на което можете да кликнете, за да посочите, че желаете данните Ви да бъдат използвани за маркетингови цели.

Ако сте се съгласили да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели, можете да промените решението си по всяко време, като натиснете бутона Unsubscribe, намиращ се на дъното на получения от нас имейл, както и като ни пишете на info@vocaacademy.com.

Ние няма да продаваме, разпространяваме или споделяме личните Ви данни с трети лица, освен ако нямаме Вашето изрично разрешение или не сме задължени по закон да го направим.

Бихме могли да използваме личните Ви данни, за да Ви изпращаме промоционална информация от наши партньори, за която смятаме, че може да Ви бъде интересна и от полза, само ако изрично ни кажете, че желаете това.

Вашите права
Общият регламент относно защитата на данните Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 1. Право на получаване на информацията, която съхраняваме за вас
  Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес info@vocaacademy.com. Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
 1. Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
  Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес info@vocaacademy.com, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
 1. Право да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни
  Вие можете да:
 • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • поискате да изтрием личните Ви данни;
 • поискате ограничаване на обработката;
 • да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 1. Право да оттеглите съгласието си
  Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на info@vocaacademy.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.
 1. Право да подадете жалба
  Имате право да се оплачете в Комисията за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Subscribe now and get 15% discount from your first program

INDIVIDUAL FREE STRATEGY SESSION FOR CAREER SUCCESS - 30 MIN

Заяви своя сертификат тук​

Заяви своя сертификат тук​

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.