Voca for business

Игровизирани програми за ангажираност на служители, продуктивност и лична ефективност. Практически насочени, с критпо токън за приложение на наученото.

Превърнете създаването на ключови умения и нагласи  в игра и споделена победа!

АНГАЖИРАНЕ И ПРОДУКТИВНОСТ

Представете си свят, в който ангажираността и личната ефективност са споделена отговорност между служител и работодател.

Програмите на Voca Academy предлагат практическо учене, отборност и подкрепа, ежедневно измерване на резултати. При всяка победа (постигнат резултат) – служителите получават крипто токън, с който могат да купуват програми и продукти от Voca Academy и партньори. 

Няма време? За вашите служители това са:

  • 2 часа на седмица практическо обучение за 4 седмици
  • 15 мин на ден прилагане на наученото за 6 седмици.
  • 1 час отпразнуване на победите в седмица 7

За вас това е:

  • 1 час въвеждащ коучиг
  • 1 час отпразнуване на победите в седмица 7

Колко струват ангажираността и продуктивността?

Съвместимост между ценности, профил и роля

неангажирани служители

Служителите се ангажират и мотивират, когато виждат пресечната точка между личното си професионално разитие и бизнес целите. Пътят на Призвнаието е мастър клас, който позволява на служителите да се почувстват на място в органзиацияата и екипа. 

Разсейване и липса на приоритети

зАГУБИ ОТ ПРОДУКТИВНОСТ

Загубите от продуктивността на екипа често остават незабелязани. Tе са огромни – пропуснати ползи, грешки и непостигнати таргети. Само САЩ губи над 450 милаиарда долара годишно от неангажирани служители. Мастър клас Пътят на героя създава култура на продуктивност и ефективност. 

Неефективни екипи

по-ниска възвръщаемост за акционерите

Изследване на Towers Watson показва, че компаниите с високоефективни екипи имат 47 % по-висока възвръщаемост на акционерите. Мастър клас Пътят на целите помага за ясни приоритети, умения за взимане на бързи решения и адаптиране. 

Дълги обучения, несъобразени с контекта на компанията

по-ниски резултати от обученията

Когато служителите нямат достъп до знания и ресурси, които им помагат да са по-ефективни, липсва страст и мотивация в обученията. Програмите на Voca for Business са изцяло практически и съобразени с нуждите на участниците. 

Лого

Voca Academy предлага игровизирани бизнес програми за ангажираност, продуктивност и лична ефективност, в която служителите печелят крипто токън при приложение на наученото!

Служителите печелят крито токън, когато постигат резултати по програмата.  Могат да го използват за закупуване на обучителни и образвателни продукти и услуги. 

Voca for business има 3 програми – Пътят на Призванието – създаване на удовлетворение на работно място, Пътят на Целите за лична ефективност и Пътят на Героя – за продуктивност.   

Елементите на програмите на Voca for business:

Тест за оценка за стила и предпочитнията за учене. Учене, съобразано с индивдуален профил и натовареност. 

Поставяне на смислени лични и екипни цели, които са важни както за индивида, така и за организацията. 

Екипни роли за сплотяване на екипа, учене и прилагане на наученото заедно.

Лично табло за проследяване на резултати и постигане на обучителните цели. Игровизиран прогрес.

Кратки обучителни материали и работна тетрадка за осмисляне и превръщане на наученото в практика

Бонус – личен проект за надграждане и споделяне на наученото. Възможност за менторство или изява след постигане на резултати. 

Защо програмата дава резултати?

Обучения, ориентирани към разбиране и прилагане на наученото – всяка стъпка дава насоки за приложение в работна среда

Игровизация на отборно ниво – екипи- отбори се обеднияват около екипно подобрение в работния процес или среда и работят заедно за него.

Игровизация на лично ниво – аватари и роли в екипа. Всеки участник работи в роля за екипната цел и за индивидуална такава. 

Баланс между учене, полезно  и приложимо в различни житейски ситуации и резултати на работното място

Специална награда при приложение на наученото и постигнати резултати – крипто токън

Стъпки на програмата

Какъв е процесът на програмата?

Всяка програма включва 9 седмици обучение и приложение на наученото и 1 седмицa бонус за надграждаща саморефлексия. Обучението се случва в предварително уточнен график от участника. 

какво ще се промени?

Резултати от програмата

какво е различното?

Как работи програмата Find Your Voice?

Find Your Voice не е просто поредното обучение за презентационни умения. Програмата е разработена чрез learning and experience design, които позволяват развитие, превръщането на уменията и компетенциите в поведения и трайни резултати.

Практически фокус и над 80% практика с обратна връзка и менторство за подобрение гарантира резултат.

Програмата:

ВРЕМЕ:

Нашите клиенти

Компании, които се довериха на VOCA FOR BUSINESS

Създайте култура на разитие и споделен прогрес!

Екипът на Voca Academy предлага 45 минутна безплатна демо-консултация за игровизираните ни програми.

Заяви своята консултация

Заяви своята консултация

Заяви своя сертификат тук​

Заяви своя сертификат тук​

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.