Лидерски умения – обучение

През април 2023 Voca Academy направи обучение за лидери в община Ботевград.

Лидерство

Все повече вярваме в добрия пример. Защото го виждаме. Когато става дума за добър пример в управлението, в лидерството, често зад него стоят усилия и труд, които не можем да си представим. Изглежда лесно отвън, но не виждаме колко е трудно да се пребориш със системата и предизвикателствата вътре. 

Един добър пример

През месец април 2023 се проведе обучение за лидерски умения в община Ботевград с 20 местни лидери, които движат общината напред. Инициативата е на МИГ (Местна Инициативна Група) Ботевград и показва визионерство и търсене на реално работещи решения. Обучението е в рамките на “Проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР -водено от общностите местно развитие)”

Какво пречи на развитието?

В България често чуваме  остри фрази във връзка с управлението и развитието на управленски капацитет като: “Пари ми дай, акъл не ми давай” или “В обедна почивка сме до 2, елате в 3”. Тези фрази са стереотипи, те не отразяват цялата действителност, но отразяват най-големия враг на лидерствотото и развитието – закостенялото мислене. Идеята, че човек няма какво повече да научи за каквото и да било и че изградените умения и модели не се променят. Вижте върху какво още работихме в обучението, освен трансформирането на този ограничаващ начин на мислене.

Добрият пример

Програма

Програмата на обучението беше изцяло практически насочена, изработена след разговор с МИГ за нуждите на участниците и залагаща основите на практикуващия лидер, или лидера, за който резултатите и стойността, която създава са по-важни от титлата. 

Чрез игровизирания подход на Вока Академи участниците разгледаха разликите между теорията и практиката на лидерството, научиха какви са качествата и нагласите на успешния ръководител, както и методи за развитието им в самите тях. 

Фокусирахме се върху:

  • 7-те елемента на лидерството – 7 ключови умения и нагласи за всеки лидер 
  • Поставянето и постигането на ефективни лични и екипни цели,
  • Ненасилствената комуникация при управление на екипи и конфликти 
  • Успешното управление на проекти
  • Презентационно майсторство и комуникиране на лидерска визия 

Започваме от личността на лидера – умения и нагласи, които често подценяваме, но имат огрмн о значение, а именно – здраовлсовна увернеост, емоционална интелигентност, воля, емпатия, умения за преговори и делегиране на задача, изграждане и комуникиране на вдъхновяваща визия. 

След това се фокусирахме върху начина, по който лидерите поставят и постигат цели. Макар това да звучи като “ниска топка” за един лидер, съвсем не е така. Често лидеврите, особено в амидинистрацията, но и не само, са заети с гасене на пожари, комуникация със заинтересовани страни и служители и именно фокус върху стратегическите цели е голямо предизвикателство. 

След поставянето на цели, идва ключовото умения за поставяне на граници, делегиране и осигуряване на ангажираност на служителите. Тук направихме сесия за ненасилствена комуникация и асертивност с практически задачи. 

Презентирането и ангажирането с визията на лидера, дори създаване на обща визия бяха последните сесии на обучението на  обучението, в които участниците презентираха и създаваха вдъхновяващи послания.  

Обучение и лидерство

Какво прави развитието на лидерския потенциал важно??

Ако твоята компания, организация или екип има нужда от развитие на лидерски и управленски умения, ние сме насреща. Ще направим обучение по ваша мярка, а то ще ви осигури:

  1. Привличането и задържането на талантливи служители,
  2. Увеличаване продуктивността и ефективността на екипа,
  3. Повишена самоувереност у служителите, https://vocaacademy.com/samouverenostta-klyuch-km-dobroto-predstavyane-i-shhastieto-na-rabotnoto-myasto/
  4. Усещане за сплотеност и фирмена култура.

Ако искате да направим лидерско обучение за вас или вашия екип, можете да ни пишете на elitsa@vocaacademy.com

Публикувана от
Elitsa Kostova

Не пропускай нова статия!

Абонирай се и получи 15% отстъпка от своята първа програма

Заяви своята консултация

Заяви своя сертификат тук​

Заяви своя сертификат тук​

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Имаш ли нужда от помощ?

Вашето запитване е изпратено

Благодарим Ви, че изпратихте запитване до нас. Член на нашия екип ще се свърже с Вас възможно най-скоро.